Najbolja besplatna online knjižnica

Uvod u digitalnu obradu signala

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2009
VELIČINA PO DATOTECI: 8,26
ISBN: 9788674663677
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR:
CIJENA: BESPLATNO

knjige Uvod u digitalnu obradu signala epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

Osnovni pojmovi koji se razmatraju u ovoj knjizi su siganli i sistemi. Teorijska izlaganja su ilustrovana velikim brojem rešenih primera. Na kraju svake glave dati su zadaci za rad na računaru.Tekst knjige je podeljen u 11 glava i dva dodatka u kojima je obrađeno: predstavljanje diskretnih signala i sistema u vremenskom i frekvencijskom sistemu, z-transformacija, diskretizacija kontinualnih signala, diskretna Furijeova transformacija (DFT) i brza Furijeova transformacija (FFT), funkcija prenosa i frekvencijsku odziv, digitalni filtri beskonačnog impulsnog odziva, digitalni filtri konačnog impulsnog odziva, relacione strukture diskretnih sistema, diskretni slučajni signali i softverska implementacija sistema digitalne obrade signala primenom programskog paketa MATLAB. NAPOMENA: srpski jezik, latinica

... Decembar 8, 2020 Bez komentara elektrika i elektronika Temeljne postavke digitalne obrade zvučnih signala Uvod u digitalnu obradu zvučnih signala (PDF 3348 KB) 2 Laboratorij 1 ... PDF obrade zvučnih signala - Audiologs ... . Načini snimanja zvuka i pohrana zvučnih datoteka 2. 2 Predavanja Analiza u vremenskom i frekvencijskom području 2 Laboratorij 1. Filter pomične srednje vrijednosti 3. 2 Predavanja DSP transformacije Obrađeni su problemi obrade signala različitiom tempom, banke filtera kao i osnove Wavelet transformacije. Na vježbama studenti koriste MATLAB programski paket (Signal Processing Toolbox) za sintezu i analizu digitalnih filtera. Program : 1. Uvod u digitalnu obradu signala. Oblasti ... Uvod u digitalnu obradu signala - Stručna Knjižara ... . Na vježbama studenti koriste MATLAB programski paket (Signal Processing Toolbox) za sintezu i analizu digitalnih filtera. Program : 1. Uvod u digitalnu obradu signala. Oblasti primjene digitalne obrade signala. II Uvod u digitalnu obradu signala 654 ISBN: 978-86-7466-558-9 Broj izdanja: 1 Godina Sadržaj 1. Uvod 1 2. Sustavi za rad u stvarnom vremenu 2 2.1. Procesor za digitalnu obradu signala (DSP) 3 2.2. A/D i D/A konverteri 4 Uvod u MATLAB, Određivanje funkcije prenosa analognih filtara, Realizacija pasivnih filtara, Projektovanje i simulacija aktivnih filtara, Uvod u digitalnu obradu signala, Projektovanje digitalnih filtara. Pomoćni MATLAB fajlovi koji se koriste na laboratorijskim vježbama. Signali i sistemi, Telekomunikacije 1 (nije formalan uslov, ali je preporuka da se Obrada signala 1 prati i polaže nakon ova dva kursa) Cilj predmeta. Cilj je da se prikažu osnovne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, idealnom i realnom sistemu za digitalnu obradu kontinualnih signala ... Obrada signala u realnom vremenu podrazumeva čvrste zahteve, i prema hardveru i prema softveru, da svoje zadatke izvrše u određenom vremenskom intervalu. Najčešće obrada signala u realnom vremenu podrazumeva učitavanje signala iz prirode, obradu nad učitanim signalom i njegovu reprodukciju. Slika 1 - Sistem za digitalnu obradu signala ... Predavanja (P): Uvod u digitalnu obradu govora i njene primjene, Postupci za automatsko prepoznavanje govora, govornika i jezika, Osnove digitalne sinteze govornog signala, sustavi za Text-to-Speech, Sustavi za dijalog čovjeka i računala, primjene u virtualnoj stvarnosti; Lab. vježbe (L): Pog: Pregled primjena postupaka digitalne obradbe govora, Pog: Osnove procesa nastajanja govora, Pog ... Rad je organiziran kako slijedi. U poglavlju 2. objašnjeni su signali, njihove podjele, neke od glavnih karakteristika signala (rezolucija, kvantizacija signala), te je dan op ćeniti uvod u digitalnu obradu signala i filtriranje signala, te je prikazan i primjer jedne takve obrade signala. Uvod u digitalnu obradu i analizu slike s ilustracijom primjena. 2 sata : 2. Biološki i strojni vid. Slika i dobivanje slike. Osnovni pojmovi teorije vida. 2 sata : 3. CCD kamera i pretvorba slike u analogni električni signal. Standardi: RGB, Y-C (SuperVHS), kompozitni VBS video signal (NTCS, PAL) . Tables of Common Transform Pairs Link za pristup predavanju ⚠️ Spisak studenata na predmetu ⚠️ Piazza SignUp Link [obavezno] Predavanje 2: Signali i obrada signala Predavanje 3: Vremenski diskretni signali i sistemi u vremenskom domenu Laboratorijska vježba 1 Predavanje 4: Predstavljanje vremenski diskretnih signala u transformacijskom ......