Najbolja besplatna online knjižnica

Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom ostali propisi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2012
VELIČINA PO DATOTECI: 9,89
ISBN: 9789533290072
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR:
CIJENA: BESPLATNO

svi knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Predgovor Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/II)u primjeni je od I. siječnja 20I2. Do- sadatnja primjena propisa o javnoj nabavi ukazala je na dodatnupotrebu drugaiijeg uredenja javne nabave, iime bi se trebala osigurati brža i uiinkovitijazattita prava gos- podarskih subjekata, ubrzali postupci, osigurala njihova transparentnost i unaprijedio sustav pravne zattite,koje ciljeve bi trebao osigurati novi Zakon. Kako bi svim sudionicima primjene Zakona o javnoj nabavi olaktali njegovu primje- nu, pripremilismo pojmovno kazalo Zakona, te podzakonske akte koji su donijetido tiskanja ove knjige. Uz ove propise, knjiga sadrži i tekst Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. I25/08), kojim se uvodi jedinstveni postupak davanja koncesija i jedinstvena zattita za sve sudio- nike u postupku, te proiitŠEni tekst Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. (Nar,. nov., br. I29/08 i 55/II),koji je donijet u cilju osiguravanja javnih potreba sveobuhvatnijim angažiranjem privatnog partnerstva. U knjizi su sadržani i podzakonski akti za provedbutih zakona. Korpus ovih propisa zaokružen je Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolupostupaka javne nabave. Svojim sadržajem knjiga je posebno prilagodena i polaznicima specijalistiikog pro- grama izobrazbe iz podruija javne nabave. Urednica Sadržaj: ZAKON O JAVNOJ NABAVIII I. DIO OPŠE ODREDBE II 2. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUOITELJE 3. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUOITELJE 4. DIO PRAVNA ZAŠTITA 5. DIO SREDIENJE TIJELO DRBAVNE UPRAVE NADLEBNO ZA SUSTAV JAVNE NABAVE 6. DIO PREKREAJNE ODREDBE 7. DIO PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE ABECEDNO KAZALO POJMOVA UREDBA O NACINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA UREDBA O OBJAVAMA JAVNE NABAVE UREDBA O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJECNIKA JAVNE NABAVE (CPV) PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUCJU JAVNE NABAVE UREDBA O UREDU ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZAKON O KONCESIJAMA UGOVORA O KONCESIJI ZA JAVNE RADOVE PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA KONCESIJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU 26I PROJEKATA JPP-a UREDBA O KRITERIJIMA OCJENE I ODOBRAVANJA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA NADMETANJE UREDBA O SADRZAJU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU UREDBA O IZOBRAZBI SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA UREDBA O NADZORU PROVEDBE PROJEKATA JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU DOKUMENTACIJE ZA UPIS ZAKON O DRZAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE …

...ion, ... You've discovered a title that's missing from our library ... Zakon O Javnoj Nabavi S Pojmovnim Kazalom - Ostali Propisi ... . Can you help donate a copy? If you own this book, you can mail it to our address below. You can also purchase this book from a vendor and ship it to our address: Zakon o javnoj nabavi by Croatia, 2012, TEB-Poslovno savjetovanje d. o. o. edition, in Croatian Zakoni Zakon o javnoj nabavi : s pojmovnim kazalom : [i] ostali propisi / [urednica Dušanka Marinković Drača]. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2012. (Sv. Internet knji ... Zakon o javnoj nabavi - s pojmovnim kazalom - Vedran ... ... . - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2012. (Sv. Internet knjižara - poslovna i stručna literatura - Javna nabava. U radovima autora sadržanim u ovoj knjizi, uz promjene koje za naručitelje i ponuditelje donosi novi Zakon, daju se i praktične upute za njegovu primjenu, uz poseban osvrt na cijene i postupke u javnoj nabavi, izradu plana nabave i procjenu vrijednosti nabave te način ostvarivanja pravne zaštite. Novo pravo javne nabave : sporna pitanja, praksa, novi propisi / Zakon o javnoj nabavi / redakcijski pročišćeni tekst s napomenama i pojmovnim kazalom priredio Krešimir Orešković. Zagreb : Novi informator, 2005. Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7, Zagreb ovlašteni je nositelj Programa izobrazba u području javne nabave. Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11) n Opis. O knjizi: Iz predgovora: Zakonodavni sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj kompletiran je zaključno s 1.1.2018. godine. Od toga datuma su u punoj primjeni Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, te Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 101/17). Metelwin digitalna knjiznica - digitalizirane knjige. Pojam: JAVNA NABAVA 1 2 Sljedeća > | na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju tog OS za rezervne. dijelove i drugi potrošni materijal koja ne smiju prelaziti 50%. procijenjene vrijednosti nabave ili procijenjene vrijednosti grupe. predmeta nabave, - naručitelj naznačuje u dokumentaciji • naručitelj izrađuje troškovnik samo za stavke za koje je odredio Knjižnica Metel Ožegović - Varaždin. Početak (current); O knjižnici; Katalog Novi naslovi Abecedni pregled Osobe Godine izdanja Stručne skupine Nakladničke cjeline Ključne riječi Za slijepe i slabovidne Zakon o javnoj nabavi : s abecednim kazalom pojmova Nova zbirka podzakonskih propisa s područja javne nabave s primjerima i komentarom 2019. Public Procurement Systems in the Western Balkans: An Assessment of Integrity, Performance and Vulnerability to Capture Country report Serbia Easily share your publications and get them in front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Poslovni info br. 1-2.2021. - TEB-ov podsjetnik , Author: Domagoj Zaloker, Name: Poslovni ......