Najbolja besplatna online knjižnica

Zaman će svaki trud

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2012
VELIČINA PO DATOTECI: 12,49
ISBN: 9789532601473
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Plejić Poje, Lahorka
CIJENA: BESPLATNO

Knjigu možete preuzeti Zaman će svaki trud u pdf epub formatu nakon besplatne registracije

Opis:

Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku Knjiga Lahorke Plejić Poje Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku obrađuje satirička djela dubrovačke književnosti nastala od kraja 15. do početka 19. stoljeća. Riječ je o mahom kraćim pjesničkim sastavcima (u Dubrovniku nema prozne satire!) u kojima se okušao znatan broj ranonovovjekovnih pisaca (Š. Menčetić, D. Ranjina, M. Ranjina, M. Vetranović, M. Kaboga, D. Zlatarić, P. Primović, V. Valović, M. Orbini, A. Kastratović, J. Palmotić, I. Đurđević, M. Bruerević, A. Pauli, A. Gleđević, F. Getaldić Kruhoradić, M. Zlatarić, Đ. Hidža te neki anonimni autori). Premda se autorica u istraživanjima ograničila na ranonovovjekovna satirička djela na hrvatskom jeziku, u radu se pojavljuju i usporedni osvrti na dubrovačku satiru na latinskom (I. Đurđević, B. Đorđić, Đ. Hidža) i talijanskom jeziku (S. Bobaljević, M. Kaboga). Autorica problematizira uobičajeno shvaćanje satire prema kojemu satirički subjekt negativno vrednuje izabrani satirički objekt, koji je u pravilu povezan s društvenim kontekstom, pri čemu tekst u cjelini ima persuazivnu, katkad i didaktičku funkciju. Pritom najprije dovodi u pitanje identifikaciju subjekta satire s autorom satiričkog teksta, zatim ističe fikcijska/literarna obilježja satire i njenu autoreferencijalnost te napokon primjećuje da se satiričkim tekstom ne samo šibaju društveni poroci, nego katkad i promiču i učvršćuju predrasude o drugome. Autorica dolazi do zanimljivih i kulturno-povijesno dalekosežnih zaključaka: primjerice, o sekularnim temeljima mizoginije u renesansnom dubrovačkom pjesništvu, o izrazitoj prevlasti vanjskopolitičkih tema nad unutrašnjopolitičkima u istodobnoj političkoj satiri, zatim o izostanku društvene satire u 17. st. te o slaboj zastupljenosti mizogine satire u isto vrijeme, ili pak o zaokupljenosti trivijalnim i svakodnevnim u satiričkom pjesništvu 18. st.– iz recenzije Davora DukićaOpisujući tekstove nastale u razmaku od trista godina, autorica je u velikoj mjeri predstavila posebnosti kulture u kojima su ti tekstovi nastali, njezine autopredodžbe i heteropredodžbe koje su se petrificirale zahvaljujući, među ostalim, i satiričnim sastavcima, a istodobno je ukazala na promjene u dubrovačkoj kulturi, koje su se nužno reflektirale u satiri, i kad je o njezinu generičkom statusu riječ i kad je riječ o repertoaru tema i motiva. S druge strane, pažljiva analiza pjesničkih sastavaka omogućila je Lahorki Plejić Poje da iznese i neke zaključke o prirodi satire uopće, koji doduše stubokom ne mijenjaju dosadašnja znanja o tom žanru, ali ih upotpunjuju, ponekad redefiniraju. U svakom slučaju, istraživanja su rezultirala relevantnim zaključcima koje će ubuduće biti nužno akceptirati kad je o satiri i satiričnom riječ. U hrvatskom književnopovijesnom studiju postoje lijepe interpretacije, primjerice, prigodnoga, ljubavnoga i religioznoga ranonovovjekovnog pjesništva. No iako se često ponavljalo da su stari Dubrovčani bili skloni satiri, iako su se satirički sastavci osobito isticali u opusu kojega pjesnika (Antuna Gleđevića, primjerice), iako je dakle postojao uvid u taj aspekt književnog stvaralaštva dubrovačkih pjesnika raznih vjekova, nitko se nije latio definirati korpus, analitički opisati pojedine sastavke i izvesti sintetske zaključke. Lahorka Plejić Poje obavila je tu zadaću, k tomu upravo uzorno. Pritom se podjednako valjano opremila i teorijskim i književnopovijesnim znanjima, što se vidi na svakoj stranici njezina rukopisa. Ono pak što treba osobito istaknuti jest odmjerenost u postavljanju pitanja i obrazlaganju tvrdnji. Njezino uporište međutim nikad nije teorija satire nego konkretno gradivo. Kad se tomu pridoda preglednost i postupnost u izlaganju te lakoća pisanja, mislim da je jasno zbog čega je knjiga Zaman će svaki trud vrijedan prilog poznavanju dubrovačke ranonovovjekovne književne kulture.– iz recenzije Milovana Tatarina

...rin te autorica Lahorka Plejić Poje Knjiga obrađuje satirička djela dubrovačke ... Leto 2021. biće vreme ljubavi za Bika, Devicu i Strelca, svaki trud biće... ... ... Također će se govoriti pobliže o satiri u hrvatskoj renesansi, njezinim vrstama i oblicima te tematici koja je zastupljena. Budući da se grijeh pohlepe tiče morala općenito, opisat će se oblik društveno-moralne satire, a zatim objasniti pojam grijeha, da bi se shvatilo što je pohlepa, što ju uzrokuje i što navodi... Zaman će svaki trud : ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovnik ... 6. 1. Ranjinin zbornik - 726. [Zaman će svaki trud za ljubav prijati] ... ... Zaman će svaki trud : ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku / Lahorka Plejić Poje. Zrinka Blažević i Lahorka Plejić Poje, Zagreb: Matica hrvatska, 2016. Lukrecija Bogašinović, Djela (uvodna studija i transkripcija rukopisa), Zadar 2007. Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku, Zagreb 2012. Svaki će završiti na smetljištu historije; Helem nejse neće, on će uvijek biti svoj, Pa makar za to prosipali krv, suze I znoj. propada svaki trud, sve vrti se u krug.. Misliš da ja nisam skonto šta se događa, ono suđenje se odgađa, mene sve to pogađa... Plejić Poje, Lahorka. 2012. Zaman će svaki trud: Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku. Zagreb. Vetranović, Mavro. 1871. Pjesme Mavra Vetranića Čavčića. Svaki trud se isplati. U tri kratke rečenice stao je životni siže Isidore Građanin (24), kojoj će možda Saška Čičanović promeniti sudbinu. Zato nije ni čudno što je Isidora ostvarila svoj najveći san - postala je glumica. Leto 2021. godine u astrološkom smislu biće potpuno drugačije od prethodnog. Mnogi finansijski problemi će se razrešiti, a nesuglasice u međuljudskim odnosima smiriti. Leto 2021. obilovaće novim avanturama i poznanstvima, a tri znaka Zodijaka biće bogato nagrađena za svaki trud. - Totalno nezanimljiv sled događaja za javnost. Nadam se da će policija iznenaditi nečim zanimljivim. Otac bi morao odmoriti, pomirljivo prihvata svaku mogućnost. To je situacija gde se ne veruje nikome, a ne svakome. Knjiga Zaman će svaki trud sintetska je reinventarizacija satire pisane hrvatskim jezikom u Dubrovniku od kraja 15. do početka 19...