Najbolja besplatna online knjižnica

Povijest teologije

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 5,69
ISBN: 9789531107969
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Lacoste, Jean-Yves
CIJENA: BESPLATNO

svi Lacoste, Jean-Yves knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Ova knjiga, svjesna je toga i grupa od petorica njezinih autora, kratka je povijest teologije. One druge povijesti teologije obuhvaćaju više od trideset debelih svezaka, budući da je povijest teologije silno razgranata i bogata. No petorica autora, i sami teolozi i filozofi, istraživači povijesti kršćanske misli i njezinih biblijskih i grčkih filozofskih korijena, ovim su djelom sintetizirala tu silnu građu te su nam podarili svezak kojim obuhvaćaju sve najvažnije što se u kršćanskoj teologiji dogodilo od njezinih početaka do danas. Idejni se, dakle, početak proteže od biblijskih spisa i njihove forme mišljenja do crkvenih otaca; od orijentalih pustinjaka do arijanske hereze; od svetog Anselma do franjevačkih i dominikanskih mislilaca 13. i 14. st.; od Lutherove i Calvinove reforme preko novovjekovne filozofijske misli do Drugoga vatikanskog koncila i poslijekoncilskog vremena. Obuhvaćeni su i prikazani škole i naučavanja, smjerovi i protusmjerovi kršćanske teologije na jasnom i uvijek na ono bitno usredotočenom jeziku. Djelo je namijenjeno onima koji se bave studijem teologije i s njom povezane filozofije, i možda još više onima koji ništa ne znaju o teologiji jer im se ona čini zatvorenom sferom pridržanom vjernicima i eruditima povijesti ideja. Autorima polazi za rukom prikazati teologiju kao nešto što je dostupno svima onima koji su intelektualno budni i zainteresirani za povijest kršćanske misli u njezinoj upućenosti na filozofiju i širu kulturu, kao i u njezinoj napetosti prema njima.

...ćanstva, predstavljajući njegovu važnu sastavnicu, kao i s ... Jean-Yves Lacoste: POVIJEST TEOLOGIJE ... ... Naziv predmeta Povijest teologije 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30 P 1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) integrirani 1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 30 1.5. Status predmeta izborni 1.10. ... Kroz proučavanje crkvene povijesti i povijesne teologije, nanovorođenog kršćanina se potiče da vidi kako je Bog djelovao kroz povijest. U tome vidimo Božju suverenost nad svime i istinu da Božj ... Povijest teologije i kršćanskih institucija ... . U tome vidimo Božju suverenost nad svime i istinu da Božja Riječ ostaje zauvijek (Psalam 119,160). Proučavanje povijesne teologije zapravo nije ništa drugo nego proučavanje Boga na djelu. teologija (lat. theologia < grč. ϑεολογία), sustavan govor, odnosno nauk o Bogu i o odnosima Boga, čovjeka i svijeta, a na temeljima objave; bogoslovlje.U antičkoj Grčkoj teologija se isprva identificirala s teogonijom; prvi se put javila kod Platona kao otkrivanje istinskoga sadržaja unutar mitskoga iskaza; Aristotel teolozima (razlikujući ih od filozofa) naziva ... Povijest Počeci Teologije u Rijeci kao područnog studija katoličkog bogoslovnog fakulteta, sveučilišta u Zagrebu, sežu u 17. stoljeće, kada su na Rijeci oci isusovci osnovali najprije gimnaziju (1627), potom teologiju (1632), a zatim i filozofiju (1725). Predložak:Povijest katoličke teologije. Izidor Seviljski · Ivan Klimak · Maksim Ispovjednik · Monotelitizam · Ekthesis · Beda Časni · Ivan Damaščanski · Ikonoklazam · Spor oko pretvorbe · Rasprave o predodređenju · Paulin II. · Alkuin · Raban Mauro · Paschasius Radbertus · Ivan Skot Eriugena. Nadalje, stječe potrebna teoretska i praktična znanja za obavljanje svog posla: poznavanje Svetog pisma, crkvene povijesti, teologije, osnove podučavanja i rada u skupinama (pedagoške, metodičke i didaktičke vještine). Za teologa je važno da se lako izražava u usmenom i pisanom obliku. Povijest Crkve i teologije Cilj studija Povijesti Crkve jest upoznati studente s glavnim tijekovima dvotisućljetne povijesti Crkve i kršćanstva. Povijest Crkve i teologije. Prikazuje se svih 6 rezultata. Razvrstaj po popularnosti Poredaj od zadnjeg. Crkvena povijest je bogoslovska znanstvena disciplina koja proučava povijesni proces kršćanske vjere.. Hrvatski crkveni povjesničari. Poznati hrvatski crkveni povjesničari su: Ambroz Bačić, Mile Bogović, Josip Buturac, Krunoslav Draganović, Mitar Dragutinac, Franjo Emanuel Hoško, Karlo Jurišić, Đuro Kokša, Stjepan Krasić, Dominik Ma...