Najbolja besplatna online knjižnica

Sloboda pružanja usluga na unutarnjem tržištu EU

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2015
VELIČINA PO DATOTECI: 6,13
ISBN: 9789530304239
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Horak, H., Bodiroga-Vukobrat, N., Dumančić, K.
CIJENA: BESPLATNO

Knjigu možete preuzeti Sloboda pružanja usluga na unutarnjem tržištu EU u pdf epub formatu nakon besplatne registracije

Opis:

...alitetan proizvod po najboljoj cijeni. Autorice razmatraju slobodu pružanja usluga s posebnim osvrtom na priznavanje profesionalnih/stručnih kvalifikacija, slobodu pružanja odvjetničkih usluga i slobodu pružanja/primanja zdravstvenih usluga ... Sloboda pružanja usluga na unutarnjem tržištu Europske... ... . Promocija knjige održana je u Muzeju Mimara... ...iscrpan i cjelovit prikaz slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu Europske unije s posebnim osvrtom na tri specifična kojem možete pregledati i usporediti ponudu drugih trgovina za SLOBODA PRUŽANJA USLUGA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU EUROPSKE... Slobodno tržište usluga i roba predstavlja temeljne javne politike na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA). Pritom se poduzetnicima jamče pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja roba ... Sloboda pružanja usluga na unutarnjem tržištu Europske unije ... ... Slobodno tržište usluga i roba predstavlja temeljne javne politike na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA). Pritom se poduzetnicima jamče pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja roba. Gospodarska sloboda kretanja usluga iznimno je važna zbog širine odnosa koje obuhvaća poput, pružanja usluga osobe pojedinca, pružanje audio-vizualnih usluge od strane televizijskih operatera, pružanje javnih usluga i dr. U radu se daje svojevrsna geneza... Sloboda pružanja usluga ukazuje na tendenciju veće reguliranosti. Odnosno intervencija države u ovom području jača je nego u području regulacije 13.30 Sloboda pružanja zdravstvenih usluga - utjecaj Direktive 2011/24/EU o pravima pacijenata i implikacije u zakonodavstvu i praksi RH Prof. dr.sc. Sloboda pružanja usluga u cestovnom prometu Europske unije. Unutar EU prijevoz se odvijao na temelju određenih kvota dozvola za pristup tržištu, koje su se izdavale na dvostranoj Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu je prijevoz na teritoru Europske unije, a obavlja se kao javni linijski... usluga (sloboda prekograničnog pružanja usluga). primjena glede prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na. inovativni IT sustav Europske komisije za EU/EGP prekogranična administrativna razmjena podataka o unutarnjem tržištu usluga. Sloboda pružanja usluga - kao jedna od temeljnih sloboda EU-a, utvrđena ne samo EFEU-om već i drugim europskim propisima (npr. 4 Točka 17 uvoda Direktive 2006/123 o uslugama na unutarnjem tržištu: „Ova Direktiva obuhvaća jedino one usluge koje se pružaju u zamjenu za ekonomsku naknadu". Presentation on theme: "UNUTARNJE TRŽIŠTE EU SLOBODA KRETANJA RADNIKA"— Presentation transcript 6 Koje su prednosti unutarnjeg tržišta? veći izbor roba i usluga na tržištu optimalna alokacija resursa, specijalizacija jeftinija roba i usluge rast životnog... Sloboda pružanja usluga omogućuje poslovnim subjektima (fizičkim ili pravnim osobama) koji u nekoj od država članica pružaju usluge da na privremenoj osnovi ponude svoje usluge u drugim državama članicama EU, a da se u njima poslovno ne nastanjuju. Jedinstveno EU tržište. Slobodno kretanja kapitala. Usluge i aktivnosti na koje se primjenjuje načelo slobode pružanja usluga i poslovnog nastana ne smiju biti predmetom diskriminatornih ili restriktivnih mjera, osim onih koje se mogu opravdati općim interesom. usluga na tržištu. Dakle, da bi se određeni subjekt u smislu odredaba ZTD-a smatrao trgovcem on mora kumulativno ispunjavati sve poviše navedene · Horak Hana, Dumančić Kosjenka, Poljanec Kristijan: Neusklađenost prava pripajanja i spajanja na unutarnjem tržištu EU kao prepreka slobodi... Sloboda pružanja usluga. Općenito, pod pojmom „usluga" u smislu ove slobode podrazumijeva se privremeno poduzimanje ekonomskih aktivnosti u drugoj državi čl...