Najbolja besplatna online knjižnica

Ugovorno pravo osiguranja

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2016
VELIČINA PO DATOTECI: 6,29
ISBN: 9789530304215
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Keglević, Ana
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Ugovorno pravo osiguranja pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Knjiga Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. Ane Keglević nedvojbeno se može smatrati prvim sustavnim i cjelovitim djelom s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih strana u domaćoj pravnoj literaturi. Riječ je o iznimno važnoj problematici za domaću teoriju i praksu. U knjizi se stručno i vrlo jasno analizira uređenje ugovornog prava osiguranja i obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju u europskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom pravu iz funkcionalne, komparativne te djelomično povijesne perspektive. Cilj je ove knjige dvostruk; dati analizu i pregled razvoja ugovornog prava osiguranja u hrvatskome, njemačkome i engleskom pravu te pravu Europske unije te dati analizu instituta obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju kao jednog od najvažnijih instituta zaštite potrošača danas. Zbog strukture teksta i stila pisanja knjiga je namijenjena ne samo pravnim znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija i stručnjacima nego i praktičarima (odvjetnicima i sudcima), osiguravajućim društvima i njihovim udruženjima, institucijama za izvansudsko rješavanje sporova i zaštitu potrošača te svima koje zanima ta problematika. Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Cambridgeu, Institutu za europsko i poredbeno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Oxfordu, te UNIDROIT institutu iz Rima u razdoblju od 2010. do 2015. godine te njezina objava ne bi bila moguća bez prijateljske podrške Zaklade Hanns Seidel.

... osiguranja - komentar zakonskih odredaba (autor: D ... Nova knjiga: UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA - Školska knjiga ... ... .Pavić) (Zagreb, Tectus, 2009) : prikaz knjige." Knjiga UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja. Obradom su obuhvaćeni Zakon o obveznim odnosima (2005.), Pomorski zakonik (2004.), Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (2008.), Zakon o osiguranju (2008.), Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (2005.) ... Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba ... ... .), Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (2005.). UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA - Obveza obavještavanja i zaštita potrošača u domaćem, europskom i poredbenom pravu Danas gotovo da nema pojedinca koji barem jedan put nije sklopio neku vrstu ugovora o osiguranju. Zato je ostvarenje zaštite potrošača, korisnika osigurateljne usluge, jedan od prioriteta svakog pravnog sustava. Sklapanje ugovora o osiguranju redovito prati izdavanje neke od uobičajenih isprava o osiguranju, neovisno o tome je li izdavanje takve isprave uvjet nastanka i valjanosti ugovora ili ne. Osnovni su oblici isprava o osiguranju: polica osiguranja, list pokrića i potvrda o sklopljenom ugovoru o osiguranju. "Knjiga prof. dr. Drage Pavića "Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba" pruža čitatelju cjelovitu informaciju o zakonodavstvu Republike Hrvatske, sudskoj praksi i stajalištima pravne teorije, ali i važna saznanja o tome kako su ti instituti uređeni u pravnim sustavima drugih zemalja. Načela europskog ugovornoga prava osiguranja, a posebice njegov status i perspektive u kontekstu cjelokupnog projekta stvaranja Zajedničkog referentnog okvira za europsko ugovorno pravo. ključne riječi: europsko ugovorno pravo, europsko ugovorno pravo osiguranja, Načela europskog ugovornog prava osiguranja, Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pravnom fa Obrađuje se statusno i ugovorno pravo osiguranja i organizacija tržišta osiguranja općenito kroz sustav domaćih, međunarodnih i pravila EU koja uređuju područje, kao i pojam reosiguranja. Statusno pravo osiguranja u Republici Hrvatskoj (vrste društava za osiguranje, uprava i nadzorni odbor društva za osiguranje, nadzor, posredovanje i zastupanje u osiguranju) - ishod 6. Ishodi učenja. I1 - Definirati osiguranje i objasniti osnove pojmove (rizik, premija, osigurani slučaj) te značaj osiguranja u gospodarstvu. kodificirano pravo osiguranja, ono nije kodificirano jedinstvenim pravnim aktom, nego je svaki njegov segment uređen posebnim zakonskim aktom. 1. Izvori prava osiguranja Osiguranje se tokom razvoja pojmovno i sadržajno odredil...