Najbolja besplatna online knjižnica

Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2008
VELIČINA PO DATOTECI: 11,29
ISBN: 9789537327521
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Krijan, Pero
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd. pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Ovaj redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku sastoji se od pročišćenog teksta Zakona o općem upravnom postupku (Sl. l. SFRJ, br. 47/86) i teksta Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) u koji je unesena i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-248/94 od 13. XI. 1996. (Nar. nov., br. 103/96). U komentaru se ovaj Zakon navodi skraćeno ZUP. • Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) izvršene su mnoge terminološke izmjene u preuzetom ZUP-u bivše SFRJ, osobito u čl. 43., ali to nije učinjeno u svim odredbama pa je zbog toga u redakcijski pročišćenom tekstu ZUP-a još ostalo nepromijenjenih izraza koji su napušteni u hrvatskom zakonodavstvu, npr. »organ«, »pravosnažnost«, »uviđaj« i dr. U tekstu komentara pojedinih odredaba ZUP-a takvi su izrazi zamijenjeni izrazima koji terminološki odgovaraju hrvatskom zakonodavstvu.

...agu ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list FNRJ", br ... Primjena zakona o općem upravnom postupku IV. izdanje Crnković ... . Priručnik za primjenu zakona o općem upravnom postupku. Ogledni primjeri podnesaka i drugih pismena prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku. s napomenama i prilozima. Zagreb, 2013. IV Sadržaj Biblioteka PRAVO Knjiga 81 Urednik biblioteke... Komentar zakona o općem upravnom postupku. I Zakoni o upravnim sporovima. IV Sadržaj Biblioteka PRAVO Knjiga 78 Urednik biblioteke IVICA CRNIĆ, dipl. iur. CIP zapis ... Komentar Zakona o opstem upravnom postupku... | Open Library ... . IV Sadržaj Biblioteka PRAVO Knjiga 78 Urednik biblioteke IVICA CRNIĆ, dipl. iur. CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u... U upravnom postupku moraju se pravilno i potpuno utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno odlučivanje o upravnoj stvari. Javnopravni organ je dužan da strankama, odnosno drugim učesnicima u upravnom postupku omogući razgledanje spisa i obavještavanje o... komentar zakona o opstem upravnom postupku. Objašnjenje odredbi Konačnog prijedloga Zakona IV. Sredstva za provedbu Zakona V. Razlike između rješenja koja se koji je Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. Prijedlog zakona o izmjenama I dopunama zakona o općem upravnom postupku 1. IV.prijedlog za donošenje zakona po hitnom postupku 0. Hrvatska odvjetnička komora predlaže da se Drugi dio Zakona o općem upravnom postupku, glava V. - Rokovi dopuni... (1) U upravnom postupku u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo, a latiničko pismo na način utvrđen zakonom. (2) Na područjima u kojima je u službenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine, postupak se vodi i na jeziku i uz upotrebu pisma te nacionalne... Taj Zakon o općem upravnom postupku objavljen je u Narodnim novinama, broj 47/09 od 17. travnja 2009., a stupio je na snagu 1. siječnja 2010 Opća načela i pravila upravnog postupka u Republici Hrvatskoj propisa-na su Zakonom o općem upravnom postupku. 1001378_komentar_zakona_o_opcem_upravnom_postupku_zakon.pdf. Copyright: © All Rights Reserved. Objanjenje odredbi Konanog prijedloga Zakona 333 IV. Sredstva za provedbu Zakona 353 V. Razlike izmeu rjeenja koja se predlau ovim Konanim prijedlogom u odnosu na one iz... Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku. Prof. dr. sc. Istog je dana prestao važiti Zakon o općem upravnom postupku (stari ZUP; ZUP-91) koji je bio objavljen u NN 53/91. i 103/96., a zapravo je bio neznatno izmijenjeni Zakon o općem upravnom postupku donesen u doba... "Željko Dupel...