Najbolja besplatna online knjižnica

Hrvatski pravopis (2013.)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 5,27
ISBN: 9789537967048
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Grupa Autora
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Hrvatski pravopis (2013.) pdf

Opis:

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje fonološki je pravopis s morfonološkim elementima. Fonološki je jer je utemeljen na glasovnome načelu. Prema tome se načelu u hrvatskome piše npr. bežični, išarati, otpasti, potprogram, raščistiti, ropski, pretpristupni, svadba. Morfonološko načelo primjenjuje se kad se čuva glasovni sastav tvorbenih sastavnica tako da se ne bilježe glasovne promjene na morfemskoj granici, tj. vodi se računa o prepoznatljivosti morfema u riječi. Prema morfonološkome se načelu piše npr. gradski, hrvatski, ispodprosječan, jedanput, pedesettrećina, podcijeniti, podstaviti, podtočka, predsjednik. Pridržavanje pravopisnih pravila obvezatno je u neutralnoj uporabi standardnoga jezika, u znanstvenome i administrativnome funkcionalnom stilu standardnoga jezika te u obavijesnome žanru publicističkoga funkcionalnog stila (vijestima, obavijestima, komentarima itd.). U razgovornome i književnoumjetničkome funkcionalnom stilu te u žanrovima publicističkoga funkcionalnog stila koji su bliski književnoumjetničkomu funkcionalnom stilu (kolumne, eseji itd.) dopušteno je odstupanje od pravopisnih načela.Hrvatski pravopis sastoji se od pravopisnih pravila, napomena, objašnjenja, savjeta, pojmovnika i pravopisnoga rječnika. Osim u tiskanome izdanju, objavljen je i na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na mrežnoj adresi pravopis.hr. Mrežna inačica Hrvatskoga pravopisa oblikovana je kao hipertekst s poveznicama na napomene, objašnjenja i jezične savjete te pojmovnik.U pojmovniku su objašnjeni nazivi koji se pojavljuju u pravopisnim pravilima. Taj će pojmovnik korisnicima Hrvatskoga pravopisa omogućiti da razumiju jezikoslovni naziv koji se nalazi u pravilima. U pravopisnome se rječniku donosi iscrpan popis riječi i izraza te njihovih oblika s kojima je povezan kakav pravopisni problem.U pravopisnim smo rješenjima slijedili hrvatsku pravopisnu tradiciju, pa u pravilu nismo mijenjali rješenja jednaka u svim suvremenim pravopisima. Rijetka rješenja koja smo promijenili, promijenili smo u skladu s načelima sustavnosti te ovjerenosti i potvrđenosti u uporabi.

...w of Hrvatski pravopis by Stjepan Babić ... PPT - Hrvatski pravopis PowerPoint Presentation, free download - ID... ... . HRVATSKI PRAVOPIS, HRVATSKI ŠKOLSKI PRAVOPIS, VJESNIK, VEČERNJI LIST i naslovi 4. Hrvatski se pravopis određuje prema hrvatskome književnome jeziku i zato se u njemu ne nalaze... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb, 2013. Hrvatski pravopis. Pravila Predgovor Slova Glasovi Veliko i malo početno slovo Sastavljeno i nesastavljeno pisanje Pisanje riječi iz stranih jezika... - Za novi Hrvatski pravopis odlučil ... HR Pravopis (2013.) | PDF ... ... - Za novi Hrvatski pravopis odlučili smo se kako bismo zaključili pravopisne prijepore prije ulaska u Europsku uniju te tako dokazali da smo moderna europska nacija. Željeli smo Hrvatski pravopis koji... Glasovne promjene. Tvorba riječi. Pravopis. Prvo, oni nisu jedinstveni (hrvatski jezik naziv je predmeta u osam razreda osnovne škole i u barem tri srednje, pri čemu ne treba smetnuti s uma da... Pretisak: Hrvatski korijenski pravopis , Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992. Hrvatski pravopis (gl. ur. Željko Jozić), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013. Šport ili sport, datum ili nadnevak, neću ili ne ću,pogreška ili pogrješka - imate li dvojbe uz pomoć Hrvatskog pravopisa sve su rješive. HRVATSKI. PRAVOPIS. RECENZENTI akademik Stjepan Damjanović dr. sc. Pravopis Matice. pravopisa u potpunosti poštovati. hrvatske uvažava ukupnu hrvatsku pravopisnu tradiciju i s. pravopis hrvatski - pravopis srpski - Matica hrvatska. Jesu li Srbi Hrvatima dali pravopis? Jesu li utemeljene tvrdnje o srpskos ti fonološkoga (»fonetskoga« ili »fonetičkoga«) pravopisnog načela? 2. HRVATSKI PRAVOPIS2 Predgovor Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, čija se radna inačica nalazi pred vama, fonološki je s morfonološkim elementima. SLOVO O HRVATSKOM PRAVOPISU (auktor: prof. Marijan Krmpotić, Zagreb). Pravopis je skup propisa o načinu pisanja. Pravopis propisuje, kako to i njegovo ime kaže, kako se rieči pišu, a ne kako se izgovaraju, odnosno čitaju. Hrvatski pravopis potpisuje 14 znanstvenika Instituta, čijem se trudu oko izrade pridružilo 400 stručnjaka koji su primjedbama i prijedlozima sudjelovali u jednomjesečnoj javnoj raspravi te tako... Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski ...