Najbolja besplatna online knjižnica

Modeliranje poslovnih procesa

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2018
VELIČINA PO DATOTECI: 4,63
ISBN: 9789530302884
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Brumec, Josip i Brumec, Slaven
CIJENA: BESPLATNO

svi Brumec, Josip i Brumec, Slaven knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Ovo je prvi rukopis o modeliranju poslovnih procesa na hrvatskom jeziku. Autori su visokoškolski nastavnici s međunarodnim certifikatima i dugogodišnjim praktičnim iskustvom u tom području. Koncepcijski se knjiga sastoji od tri dijela. U prvom, uvodnom dijelu objašnjavaju se osnovni pojmovi iz modeliranja poslovnih procesa i na primjeru pokazuje slučaj tipične primjene. Taj dio daje jasnu sliku poslovnim stručnjacima i menadžerima kakve koristi od modeliranja mogu imati njihove organizacije te kako se poslovni procesi modeliraju, analiziraju i unapređuju s pomoću računala. U drugom, središnjem dijelu proučavaju se tehnike i umijeća modeliranja poslovnih procesa. Tehnike se temelje na međunarodnoj normi BPMN 2.0, a umijeće autori nastoje usavršiti na mnogobrojnim primjerima iz stvarnih poslovnih zbivanja. U pojedinim se poglavljima detaljno opisuju značenja simbola koji se upotrebljavaju pri modeliranju i objašnjavaju različite vrste modela poslovnih procesa (slijedni, kolaboracijski/suradnički, konverzacijski i koreografski, javni i privatni, izvršivi i neizvršivi) te se pokazuje za što se može upotrijebiti svaki od njih. Treći, završni dio knjige bavi se razvojem procesnih aplikacija uz primjenu tipičnoga softverskog alata za poslovne procese. Takve aplikacije proizlaze iz izvršiva modela, izvode se kao dio servisne arhitekture i vrijeme njihova razvoja bitno je kraće od drugih pristupa razvoju aplikacija. Taj dio završava prikazom pouzdane metodologije prema kojoj treba voditi projekte s tog područja. Autori se zauzimaju za primjenu standarda (normi) u modeliranju poslovnih procesa. Do pojave norme BPMN takva su se modeliranja provodila na različite načine. Posljedice su toga različiti pristupi s različitim rezultatima, pa ni dobrim poznavateljima te problematike nije bilo lako snaći se u mnoštvu kombinacija.Autori se zauzimaju za istodobno modeliranje poslovnih procesa i razvoj procesnih aplikacija te prikazuju načine kako to ostvariti. Bez takvog je pristupa veoma otežano usklađivanje potreba poslovnih sustava za informatizacijom njihovih poslovnih procesa što u praksi dovodi do mnogobrojnih neracionalnih rješenja, promašaja i često prouzrokuje neučinkovitu primjenu ICT-a, pa i razočaranja. Zbog toga je pristup istovremenog modeliranja poslovnih procesa i procesnih aplikacija (PA) nova doktrina u kojoj se aplikacije izravno izvode iz modela poslovnih procesa. On nudi mnogobrojne prednosti, a njegovi su učinci već sada itekako uočljivi. Djelo je pisano na vrlo temeljit i prihvatljiv način i jednako može biti pristupačno ljudima iz poslovne prakse, projektantima poslovnih procesa, projektantima informacijskih sustava i programerima.

.... Četvrti dio, Poboljšanje i reinženjering poslovnih procesa, obuhvaća metode pomoću kojih se poslovni procesi mogu poboljšati ili prenamjeniti ... Modeliranje poslovnih procesa pomoću grafičkog jezika BPMN ... . Modeliranje poslovnih procesaje djelatnost koja se provodi radi unapređenja postojećeg poslovnog sustava (tvrtke ili javna ustanove) reorganizacijom postojećih načina rada prema novim tehnologijama i uvjetima poslovanja, ili kada novi poslovni sustav treba postaviti zdravim temeljima kako bi započeo raditi uz optimirane poslovne procese. Cilj modeliranja poslovnih procesa nije samo preslikati postojeće poslovne procese u informacijski sustav, već ih i unaprijediti rješenjima koja ... Definiranje poslovnih procesa i modeliranje procesa ... ... . Cilj modeliranja poslovnih procesa nije samo preslikati postojeće poslovne procese u informacijski sustav, već ih i unaprijediti rješenjima koja omogućavaju metode i alati za projektiranje poslovnih procesa. Posljedice su toga različiti pristupi s različitim rezultatima, pa ni dobrim poznavateljima te problematike nije bilo lako snaći se u mnoštvu kombinacija.Autori se zauzimaju za istodobno modeliranje poslovnih procesa i razvoj procesnih aplikacija te prikazuju načine kako to ostvariti. Modeliranje poslovnih procesa zahtijeva određene vještine i tehniku kako bi vizualizirani poslovni procesi bili svima razumljivi i jasni.Modeliranje poslovnih procesa je preduvjet upravljanju poslovnim procesima i njihovom razumijevanju, analiziranju, mjerenju i unaprjeđenju. Modeliranje poslovnih procesa je postupak kojim se poslovni procesi neke organizacije prikazuju u obliku modela. Modeliranje poslovnih procesa najčešće se provodi kao dio različitih inicijativa za poboljšanje poslovnih procesa, a model poslovnog procesa osnova je za provedbu analize i redizajniranja procesa. Naučiti učinkovito koristiti softverski alat za modeliranje poslovnih procesa. Koristiti suvremene razvojne alate u svrhu unapređenja poslovanja. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će savladati korištenjem suvremenih računalnih alata za modeliranje poslovnih procesa. Modeliranje poslovnih procesa: knjiga. Godine 2016. napisali smo prvu knjigu o modeliranju poslovnih procesa na hrvatskom jeziku. Autori knjige su visokoškolski nastavnici s međunarodnim certifikatima i dugogodišnjim radnim iskustvom u modeliranju poslovnih procesa. Prvi rukopis o modeliranju poslovnih procesa na hrvatskom jeziku. Pisan na vrlo temeljit i prihvatljiv način. Jednako može biti pristupačan ljudima iz poslovne prakse, projektantima poslovnih procesa, projektantima informacijskih sustava i programerima. MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA količina. 249,00 kn. Modeliranje procesa 4 poslovne organizacije. U trećemu poglavlju, pod naslovom Okruženje poslovnih procesa, definiraju se pojmovi iz poslovnih sustava koje je potrebno poznavati za uspješno provođenje analize sustava. Definirani su poslovni procesi, operacije i aktivnosti, kao i funkcijska područja MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA - ARIS EXPRESS Ciljna grupa: Projektni menadžeri, tehnički menadžeri, osobe uključene u razvoj i praćenje projekata te razvoj poslovnih informacijskih sistema, srednji menadžeri u poduzećima i javnom sektoru s kompleksnim poslovnim procesima, osobe uključene u organizaciju i optimizaciju procesa u poduzećima i javnom sektoru. Modeliranje poslovnog procesa također pomaže da se zajedno grupiraju slični procesi, te se predviđa kako bi se takvi procesi trebali izvoditi. Primarni cilj alata za modeliranje poslovnih procesa je analizirati kako se sada stvari odvijaju i simulirati kako bi se trebali provoditi kako bi se postigli bolji rezultati. U prvom, uvodnom dijelu objašnjavaju se osnovni pojmovi iz modeliranja poslovnih procesa i na primjeru pokazuje slučaj tipične primjene. Taj dio daje jasnu sliku poslovnim stručnjacima i menadžerima kakve koristi od modeliranja mogu imati njihove organizacije te kako se poslovni procesi modeliraju, analiziraju i unapređuju s pomoću računala. Praktična vježba: Modeliranje procesa primjenom skretnica u Bizagi-ju 10:30 - 10:45 Stanka za kavu 10:45 - 12:15 Preustroj poslovnog procesa i evaluacija očekivanih učinaka. Model postojećeg procesa (As Is) i model novog poboljšanog procesa (To Be) Resursi, vrijeme i drugi parametri izvođenja poslovnog procesa u realnim uvjetima MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA I OPTIMIZACIJA RESURSA TEHNOLOGIJOM OBOJENIH PETRIJEVIH MREŽA Sažetak Mnoge industrije imaju vrlo kompleksne i zahtjevne, poslovne i proizvodne procese. U svakom ......